Body-SDS, når jeg er stresset, fortvivlet eller i sorg

DET MODERNE MENNESKE

Vi er alle omfattet af at være påvirket af vores egne eller andres forventninger til hvordan vi bør være, hvordan vi skal opføre os, og ikke mindst hvem vi er. Når vi ikke er i balance med de tilstande, kan ubalancen mærkes i kroppen i form af uro, smerter, søvnbesvær, irritabilitet eller i yderste tilfælde at være i en tilstand af, ikke at ønske at være til mere.

Rigtig mange mennesker oplever i dag at være stressede og udbrændte, mange uden at vide det. Man finder det svært at håndtere krav fra familielivet og arbejdspladsen.

  • ”Det gør jo bare lidt ondt”,
  • ”jeg bliver jo nødt til at tage mig sammen og få det gjor”.
  • ”hvis bare ungerne kunne være stille”,
  • ”jeg skal jo bare lige nå at……”
  • – og udsagnene er uendelige……

Jeg bruger værktøjer fra Body-SDS og Lifesence til at guide mennesket tilbage til dets tilstand af at
kunne rumme de følelser, der er på spil, og håndtere de mange forventninger. Jeg hjælper ligeledes
mennesket til at indse og indlære nye strategier til brug i hverdagen, både i privatlivet og på
arbejdspladsen.

Det er således essentielt at kunne indse, at det vigtigste ikke er at komme til mig og få Body-SDS
behandling, men at ændre på sine vaner i mellem behandlingerne. Det er afgørende for dit helbred
at kunne erfare, at du er i stand til -ved egen kraft- at ændre på din livssituation. Lifesence er en metode til at opfatte Verden som den rent faktisk er, og ikke som man håber eller forventer den er. Lifesence har sin base i Rudolf Steiner filosofi og udviklet af Hans Erik Foldberg.
Læs mere her.